[?]
 
 
 
 

Do pobrania

Wzory dokumentów

 1. [docx] Wzór wniosku o wydanie pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych
 2. [pdf] Wzór umowy o wydanie oświadczenia
 3. [doc] Wzór pełnomocnictwa dla archeologa reprezentującego inwestora
 4. [docx] Wzór oświadczenie o niepozyskaniu zabytków
 5. [pdf] Wzór umowy przyjęcia zabytków do konserwacji
 6. [pdf] Protokół zdawczo-odbiorczy przyjęcia zabytków do konserwacji
 7. [pdf] Karta ewidencji zabytku wydzielonego
 8. [pdf] Karta konserwacji zabytku
 9. [pdf] Karta konserwacji zabytku 2

Artykuły i publikacje

 1. [pdf] Artykuł B. Krukowskiej Zalecane metody postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi w trakcie badań terenowych
 2. [pdf] Folder promocyjny Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych A4
 3. [pdf] Folder promocyjny Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych A5
 4. [pdf] Folder promocyjny Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych 2012 A5

Wytyczne dla przekazujących zabytki

 1. [pdf] Wytyczne dotyczące przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych

Referencje

 1. [jpg] Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z s w Drzonowie
 2. [jpg] Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze 1
 3. [jpg] Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze 2
 4. [jpg] Muzeum Miejskie w Żywcu
 5. [jpg] Muzeum okregowe w Sandomierzu
 6. [jpg] Muzeum Okręgowe w Suwałakach
 7. [jpg] Muzeum Okręgowe w Tarnowie Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 8. [jpg] Muzeum Pojezierza Myśliborskiego 1
 9. [jpg] Muzeum Pojezierza Myśliborskiego 2
 10. [jpg] Muzeum Regionalne w Chojnowie
 11. [jpg] Muzeum Regionalne w Jaworze
 12. [jpg] Muzeum Regionelne w Świebodzinie
 13. [jpg] Muzeum Śląska Opolskiego 1
 14. [jpg] Muzeum Śląska Opolskiego 2
 15. [jpg] Muzeum w Wałbrzychu
 16. [jpg] Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyslu Delegatura w Tarnobrzegu

Ankiety